26 Δεκ 2007

ΣΥΜΒΟΛΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ


Ανατολή Ηλίου - Αττάλεια, ΠαμφυλίαBannerwar - Symbols of Solar MightΑνατολή Ηλίου
ΒόσποροςWhere all values have turned decayed

Where man have lost the Wolf

A drop of hope the Gods have gifted

A symbol that drawns the powers of the Sun


From crimson dusk to endless dawns

The Cosmos construct the aeon Wheel

For the race of shadows can easy deceive

Until the day they feel the Pagan Steel


Symbols of Solar Might

Symbols of Heathen Pride

Written in purest blood

Ethics that now are lost


Posses the Solar code

Obtain the Mightier Force


A race of shadows, abomination of the man

Sworn enemies of the beauty and the noble

Have turned their arrows to hit the Sun

We're wounded but out heart remains untouched


We still are high, our oaths unbroken

Apollonian warriors against the world

Their wooden arrows broke in touch

Reaching the heart of Pagan Steel...ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ ΦΩΤΟΦΟΡΟΥ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΗΛΙΟΥ
ΕΙΣ ΗΛΙΟΝ

ΚΛΥΘΙ ΜΑΚΑΡ ΠΑΝΔΕΡΚΕΣ ΕΧΩΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΟΜΜΑ
ΤΙΤΑΝ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΥΠΕΡΙΩΝ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΦΩΣ
ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΑΚΑΜΑΣ ΖΩΙΩΝ ΗΔΕΙΑ ΠΡΟΣΟΨΙ
ΔΕΞΙΕ ΜΕΝ ΓΕΝΕΤΩΡ ΗΟΥΣ ΕΥΩΝΥΜΕ ΝΥΚΤΟΣ
ΚΡΑΣΙΝ ΕΧΩΝ ΩΡΩΝ ΤΕΤΡΑΒΑΜΟΣΙ ΠΟΣΣΙΝ ΧΟΡΕΥΩΝ
ΕΥΔΡΟΜΕ ΡΙΖΩΤΗΡ ΠΥΡΟΕΙΣ ΦΑΙΔΡΩΠΕ ΔΙΦΡΕΥΤΑ
ΡΟΜΒΟΥ ΑΠΕΙΡΕΣΙΟΥ ΔΙΝΕΥΜΑΣΙΝ ΟΙΜΟΝ ΕΛΑΥΝΩΝ
ΕΥΣΕΒΕΣΙΝ ΚΑΘΟΔΗΓΕ ΚΑΛΩΝ ΖΑΜΕΝΗΣ ΑΣΕΒΟΥΣΙΝ
ΧΡΥΣΟΛΥΡΗ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΝ ΔΡΟΜΟΝ ΕΛΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΑΝΤΩΡ ΑΓΑΘΩΝ ΩΡΟΤΡΟΦΕ ΚΟΥΡΕ
ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΩΡ ΣΥΡΙΚΤΑ ΠΥΡΙΔΡΟΜΕ ΚΥΚΛΟΕΛΙΚΤΕ
ΑΙΘΑΛΗΣ ΑΜΙΑΝΤΕ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΤΕΡ ΑΘΑΝΑΤΕ ΖΕΥ
ΕΥΔΙΕ ΠΑΣΙΦΑΗΣ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΔΡΟΜΟΝ ΟΜΜΑ
ΣΒΕΝΝΥΜΕΝΕ ΛΑΜΠΩΝ ΤΕ ΚΑΛΑΙΣ ΑΚΤΙΣΙ ΦΑΕΙΝΑΙΣ
ΔΕΙΚΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΦΙΛΟΝΑΜΑΤΕ ΔΕΣΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΥ
ΠΙΣΤΟΦΥΛΑΞ ΑΙΕΙ ΠΑΝΥΠΕΡΤΑΤΕ ΠΑΣΙΝ ΑΡΩΓΕ
ΟΜΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΖΩΗΣ ΦΩΣ Ω ΕΛΑΣΙΠΠΕ
ΜΑΣΤΙΓΙ ΛΙΓΥΡΗΙ ΤΕΤΡΑΟΡΟΝ ΑΡΜΑ ΔΙΩΚΩΝ
ΚΛΥΘΙ ΛΟΓΩΝ ΗΔΥΝ ΔΕ ΒΙΟΝ ΜΥΣΤΗΙΣΙ ΠΡΟΦΑΙΝΕ

25 Δεκ 2007

ΕΥΧΕΣ

ΕΛΛΑΣ

Καλή επιστροφή Ηλίου!


ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΤΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

(Αν. Ασημακόπουλος)


Ο Διόνυσος ξαναγεννήθηκε.

Ο Διόνυσος ζη!