26 Δεκ 2007

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ ΦΩΤΟΦΟΡΟΥ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΗΛΙΟΥ
ΕΙΣ ΗΛΙΟΝ

ΚΛΥΘΙ ΜΑΚΑΡ ΠΑΝΔΕΡΚΕΣ ΕΧΩΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΟΜΜΑ
ΤΙΤΑΝ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΥΠΕΡΙΩΝ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΦΩΣ
ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΑΚΑΜΑΣ ΖΩΙΩΝ ΗΔΕΙΑ ΠΡΟΣΟΨΙ
ΔΕΞΙΕ ΜΕΝ ΓΕΝΕΤΩΡ ΗΟΥΣ ΕΥΩΝΥΜΕ ΝΥΚΤΟΣ
ΚΡΑΣΙΝ ΕΧΩΝ ΩΡΩΝ ΤΕΤΡΑΒΑΜΟΣΙ ΠΟΣΣΙΝ ΧΟΡΕΥΩΝ
ΕΥΔΡΟΜΕ ΡΙΖΩΤΗΡ ΠΥΡΟΕΙΣ ΦΑΙΔΡΩΠΕ ΔΙΦΡΕΥΤΑ
ΡΟΜΒΟΥ ΑΠΕΙΡΕΣΙΟΥ ΔΙΝΕΥΜΑΣΙΝ ΟΙΜΟΝ ΕΛΑΥΝΩΝ
ΕΥΣΕΒΕΣΙΝ ΚΑΘΟΔΗΓΕ ΚΑΛΩΝ ΖΑΜΕΝΗΣ ΑΣΕΒΟΥΣΙΝ
ΧΡΥΣΟΛΥΡΗ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΝ ΔΡΟΜΟΝ ΕΛΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΑΝΤΩΡ ΑΓΑΘΩΝ ΩΡΟΤΡΟΦΕ ΚΟΥΡΕ
ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΩΡ ΣΥΡΙΚΤΑ ΠΥΡΙΔΡΟΜΕ ΚΥΚΛΟΕΛΙΚΤΕ
ΑΙΘΑΛΗΣ ΑΜΙΑΝΤΕ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΤΕΡ ΑΘΑΝΑΤΕ ΖΕΥ
ΕΥΔΙΕ ΠΑΣΙΦΑΗΣ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΔΡΟΜΟΝ ΟΜΜΑ
ΣΒΕΝΝΥΜΕΝΕ ΛΑΜΠΩΝ ΤΕ ΚΑΛΑΙΣ ΑΚΤΙΣΙ ΦΑΕΙΝΑΙΣ
ΔΕΙΚΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΦΙΛΟΝΑΜΑΤΕ ΔΕΣΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΥ
ΠΙΣΤΟΦΥΛΑΞ ΑΙΕΙ ΠΑΝΥΠΕΡΤΑΤΕ ΠΑΣΙΝ ΑΡΩΓΕ
ΟΜΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΖΩΗΣ ΦΩΣ Ω ΕΛΑΣΙΠΠΕ
ΜΑΣΤΙΓΙ ΛΙΓΥΡΗΙ ΤΕΤΡΑΟΡΟΝ ΑΡΜΑ ΔΙΩΚΩΝ
ΚΛΥΘΙ ΛΟΓΩΝ ΗΔΥΝ ΔΕ ΒΙΟΝ ΜΥΣΤΗΙΣΙ ΠΡΟΦΑΙΝΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: