4 Οκτ 2008

Σπαρτιατική φάλαγγα (Spartan Phalanx - Holy Martyr)Αγετ', ώ Σπάρτας ευάνδρω
κώροι πατέρων πολιατάν
λαιά μέν ίτυν προβάλεσθε,
δόρυ δ' ευτόλμως άνχεσθε,
μή φειδομένοι τάς ζωάς.
Ου γάρ πάτριον τά Σπάρτα!

Τυρταίος


http://www.holy-martyr.com
http://www.youtube.com/AresAnax
http://www.rassias.gr/SPARTA0.html
http://www.youtube.com/watch?v=qEV24Cw4EfM

Δεν υπάρχουν σχόλια: